Ki- Látás/ integrált dramatikus foglalkozássorozat

A “Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek szakmai programjainak támogatása” c. pályázat megvalósítását az FSZK támogatta.

Ezen programunk a Ki-Látás Közhasznú Alapítvány kliensei közül kikerülő látássérült fiatalok és látó felnőttek komplex színházi tevékenysége: a kortárs tánc, a kontakt tánc és a drámapedagógia elemeit ötvözve keressük az utat a látás nélküli színpadi jelenléthez. Fejlesztve ezzel mindannyiónkban a szociális és kommunikációs kompetenciánkat.

A szóbeli improvizáció és a kontakt-tánc segítségével az önkifejezés, felszabadulás élményén keresztül szeretnénk elősegíteni a közösségi élethez, rendezvényekhez való kapcsolódást.

A csoport célja, hogy a résztvevők olyan kommunikációs technikákat, készségeket sajátítsanak el, mely hozzájárul ahhoz, hogy önmagukat bátrabban felvállaló, nyitottabb emberré váljanak.

Programunk egy olyan párbeszéd alapja, mely elősegíti a kapcsolatteremtést ember és ember; ép és kihívással/fogyatékkal élő, ember és téma között.

Minden együttlét kreatív módon kapcsolódás önmagukhoz és egymáshoz. Ezen folyamat alatt növekszik a résztvevők önismerete, magabiztossága, optimizmusa, felelősség- és kockázatvállalása, teherbírása, becsvágya, együttérzése.