Színházi előadások/Színházi nevelési előadások

Előadásainkat repertoárszerűen játsszuk Pécsett a Művészetek Házában és a MárkusZínházban. Külön kérésre minden előadásunkhoz tudunk színházi nevelési foglalkozást csatolni, amely megelőzi, vagy követi a darab megtekintését.

Post Thumbnail

Ámor Nyila

Az Ámor nyila című előadásban értelmükben akadályozott és ép színészek játszanak el egy ‘isteni’ történetet a szerelemről. … hogy emberibben…
Post Thumbnail

Kali Trash

Dokumentarista felolvasószínház a roma holocaust emlékére.A szöveget összeállította Khaled-Abdo Szaida Bársony János és Daróczi Ágnes kutatásait felhasználva. „Ha a magyarországi…
Post Thumbnail

Minden rendben lesz!

Kárpáti Péter, Khaled-Abdo Szaida és a Keret Alkotó Csoport előadása Mi ez? Lakásszínház? Vitaszínház? Családi dráma? Egy kicsit mindhárom. Hogy…
Post Thumbnail

Fényesebb a láncnál a kard

Március 15-ei mesélős megemlékezés gyerekeknek Március 15-én ünnepeljük az 1848-as forradalom és szabadságharc kezdetét. Egyik legfontosabb nemzeti ünnepünk, aminek alkalmából…

Ámor nyila

Körüljárható témák: szerelem és párkapcsolat, érzékenyítés az akadállyal élők irányába

 Ajánlott korosztály: 14 éven felül

Kali Trash – Fekete félelem

Dokumentarista felolvasószínház a roma holocaust emlékére.

Körüljárható témák:társadalmi felelősségvállalás, empátia, sorsközösség, múlttal való szembesülés, traumafeldolgozás, halál

Ajánlott korosztály: 14 éven felül

Minden rendben lesz!

Vitaszínázi előadás, ehhez külön drámapedagógiai foglalkozást nem csatolunk, hisz az előadás egyes pontjain a színházi részeket megszakítva a darab által felkínált dilemmák körül beszélgetésre invitáljuk, illetve állásfoglalásra késztetjük nézőinket.

Körüljárható témák: családi minták továbbélése, felelőségvállalás kamaszkorban és felnőttkorban

Ajánlott korosztály: 14 éven felül

Fényesebb a láncnál a kard!

Papírszínház és drámafoglalkozás a Március 15-ei események témájában.

Körüljárható témák: szegénység/gazdagság, szabadság/elnyomás, társadalmi igazságtalanságok, alapvető emberi jogok, összefogás

Ajánlott korosztály: 5-10 éves korig

Komplex tanítási drámák két drámatanár részvételével

„Azzal, hogy lehetőséget adunk diákjainknak az ismert és az ismeretlen tartalmak közti hidak megépítésére, lehetőséget adunk arra, hogy a saját tanulási módszereiket kialakítsák”.  Neelands, Jonothan

 A dráma a non formális tanulás egyik leghatékonyabb eszköze. Egy drámaórán a gyerekekkel közösen építünk föl egy fiktív világot, azt közösen rendezzük be és ezen a világon belül vesznek fel szerepeket a gyerekek. Fiktív világunkban a résztvevők valós problémákkal találkoznak, amelyek megoldásába aktívan részt kell venniük. A játékba érzelmileg bevonódnak, a problémák megoldása kapcsán személyes tudásukat mozgósítják, egymástól tanulnak, szociális és interperszonális készségeik fejlődnek.

A tanítási drámák kapcsán minden esetben társadalmi, erkölcsi vagy lélektani problémákat járunk körül a gyerekekkel, fiatalokkal. A színházat és a drámát eszközként használjuk, a cél minden esetben a probléma megértésének elmélyítése.

A foglalkozás olyan helyzeteket teremt, amelyekben a gyerekek felelősséget vállalnak önmagukért. Sokszor olyan szélsőséges példákat mutat, amelyekkel még a legkényelmesebb nézőt is állásfoglalásra kényszeríti. Az emberi állapot végleteit mutatja meg, amelyekbe önmagunkat belehelyezve meghatározhatjuk saját viszonyunkat az adott problémához.

Egy foglalkozás időtartama (egyeztetés szerint): 90-180 perc

A feldolgozandó témát vagy problémát, a drámaóra tanulási területét a megrendelő igényei szerint, vele közösen választjuk ki, alakítjuk ki.

Drámaórán bármilyen korosztályú csoport részt vehet.

Foglalkozások helyszíne egyeztetés szerint, igény esetén a megrendelő intézményben.

Közösségépítő dramatikus játékok

A drámapedagógia és a playback színház eszköztárából merítve közösségépítő játékos órát vagy foglalkozásokat tartunk bármilyen korosztálynak. A foglakozások célja lehet egymás mélyebb megismerése, csapatépítés, önismeret, társas kapcsolatok fejlesztése, érzékenyítés (akár egy adott témára).

A foglalkozás időtartama: 45-90 perc.

Helyszín: egyeztetés szerint

Múzeumpedagógia

A színházi nevelési módszereket múzeumi környezetre adaptáló programunk.

A programnak a Janus Pannonius Múzeum Történeti Osztályának épülete, a (volt) Tímárház (Pécs, Felsőmalom utca 9.) ad helyszínt. A nem szokványos környezetbe illesztett, előre ki nem számítható játékos szituációk a részvevőkben a közösségi összetartozás érzését és képességét – ezáltal az önreflexiót, a személyiséget, valamint a lokális identitást – erősítik úgy, hogy közben a történelmet, a múltat, a kulturális hagyományokat is megismerik, megértik. Célunk az élményszerű tudásátadás mellett, olyan tapasztalatok átadása, amelyek tanulságait a gyerekek saját élethelyzeteikbe, konfliktuskezelési technikáikba is beépíthetik.

A foglalkozás során korabeli tárgyak felhasználásával tárgyjátékkal hangolódunk a kiállítás világára. Utána a tárgyakat keresni indulunk a kiállítótérbe, majd a kiállítás megtekintése után a 19.századi viseletmásolatokba bújnak a gyerekek.A kiállítás világát idéző viseletekben szerepjátékos helyzeteket teremtünk, és minden esetben kiderülnek a Tímár-Ház titokzatos eseményei.